خلاصه کتاب‌های مدیریت و رهبری از بخش عضویت الماسی
خلاصه کتاب: رهبری استراتژیک

خلاصه کتاب: رهبری استراتژیک

آنچه در چکیده کتاب «رهبری استراتژیک، نوشته جان آدِر» می‌آموزید جان آدر کارشناسی معتبر در حوزه «رهبری استراتژیک» است که این واژه را در دهه 70 معرفی کرد و حدود

خلاصه کتاب: رهبر صد برابر

خلاصه کتاب: رهبر صد برابر

آنچه در چکیده کتاب «رهبر صد برابر، نوشته جِرِمی کوبیتزِک و استیو کاکرام» می‌آموزید اغلب رهبران شناختی از خود ندارند. مشاوران رهبری، جِرِمی کوبیتزِک و استیو کاکرام معتقدند شناخت ناکافی

خلاصه کتاب: کارمند نامرئی

خلاصه کتاب: کارمند نامرئی

آنچه در چکیده کتاب « کارمند نامرئی، نوشته آدریان گوستیک و چِستر التون» می‌آموزید کارمندان، زمانی احساس نامرئی بودن می‌کنند که سرپرستان به کارشان توجه نکنند. آن‌ها انگیزه خود را

خلاصه کتاب رئیس محبوب

خلاصه کتاب: رئیس محبوب

آنچه در چکیده کتاب «رئیس محبوب، نوشته ویلیام گِنتری» می‌آموزید اکثر رهبران جدید تقریبا هیچ آموزشی نمی‌بینند. ویلیام گنتری، روان‌شناس معروف به شما کمک می‌کند با کمک ابزارهای مختلف و

خلاصه کتاب ضرورت ارتقای مهارت‌‌ها

خلاصه کتاب: ضرورت ارتقای مهارت‌‌ها

آنچه در چکیده کتاب «ضرورت ارتقای مهارت‌‌ها، نوشته شلی آزبورن» می‌آموزید چگونه کسب‌وکار و کارکنان شما می‌توانند در دنیای نامطمئن امروز پیشرفت کنند؟ به گفته شلی آزبورن، ایجاد فرهنگ فردی

خلاصه کتاب: رئیس بودن

خلاصه کتاب: رئیس بودن

آنچه در چکیده کتاب «رئیس بودن، نوشته لیندا اِی. هیل و کنت لاین‌بَک» می‌آموزید حتی مدیران فوق‌العاده نیز در محیط اقتصادی غیرقابل‌پیش‌بینی و میان نوآوری و بحران دائمی، با چالش‌های

چرا سادگی برنده می‌شود

خلاصه کتاب: چرا سادگی برنده می‌شود

آنچه در چکیده کتاب «چرا سادگی برنده می‌شود» می‌آموزید کارشناس نوآوری لیزا بودل، ایده‌‌ها، تمرین‌های تشخیصی، فعالیت‌ها و ابزاری را برای ساده کردن محیط شرکت به رهبران معرفی کرده و