خلاصه کتاب‌های مدیریت و رهبری از بخش عضویت الماسی
خلاصه کتاب: یادگیری در وقت ناهار

خلاصه کتاب: یادگیری در وقت ناهار

آنچه در چکیده کتاب «یادگیری در وقت ناهار، نوشته لوسی رایان» می‌آموزید این کتاب، راهنمای تبدیل شما از یک مشارکت‌کننده فردی به رهبری با روش‌های معتبر و کاربردی است. لوسی

خلاصه کتاب: استخدام و اخراج

خلاصه کتاب: استخدام و اخراج

آنچه در چکیده کتاب «استخدام و اخراج، نوشته برایان تریسی» می‌آموزید توجه دقیقی به استخدام و اخراج داشته باشید. به‌کارگیری و اخراج افراد تفاوت زیادی در موفقیت و شکست مدیر

خلاصه کتاب: پذیرا بودن

خلاصه کتاب: پذیرا بودن

آنچه در چکیده کتاب «پذیرا بودن، نوشته تام استنفیل» می‌آموزید در فرهنگ چندقطبی امروزی که مردم اغلب با قبایل و گروه‌های خود شناخته می‌شوند، رویکرد سنتی فروش B2B دیگر موثر

خلاصه کتاب: معامله بی‌پایان

خلاصه کتاب: قبایل

آنچه در چکیده کتاب «قبایل، نوشته ست گادین » می‌آموزید الیزابت جین هاوارد، رمان‌نویس بریتانیایی می‌گوید: «آن را خاندان، شبکه، قبیله یا خانواده می‌نامید؟ اسمش را هرچه بگذارید، شما به

خلاصه کتاب: بزرگ‌ترین میراث رهبران

خلاصه کتاب: بزرگ‌ترین میراث رهبران

آنچه در چکیده کتاب «بزرگ‌ترین میراث رهبران، نوشته جان سی. مکسوِل» می‌آموزید چه چیزی سازمان را موفق می‌کند؟ رازهای زیادی در این زمینه وجود دارد، اما یکی از این رازهای

خلاصه کتاب: رهبری استراتژیک

خلاصه کتاب: رهبری استراتژیک

آنچه در چکیده کتاب «رهبری استراتژیک، نوشته جان آدِر» می‌آموزید جان آدر کارشناسی معتبر در حوزه «رهبری استراتژیک» است که این واژه را در دهه 70 معرفی کرد و حدود

خلاصه کتاب: رهبر صد برابر

خلاصه کتاب: رهبر صد برابر

آنچه در چکیده کتاب «رهبر صد برابر، نوشته جِرِمی کوبیتزِک و استیو کاکرام» می‌آموزید اغلب رهبران شناختی از خود ندارند. مشاوران رهبری، جِرِمی کوبیتزِک و استیو کاکرام معتقدند شناخت ناکافی

خلاصه کتاب: کارمند نامرئی

خلاصه کتاب: کارمند نامرئی

آنچه در چکیده کتاب « کارمند نامرئی، نوشته آدریان گوستیک و چِستر التون» می‌آموزید کارمندان، زمانی احساس نامرئی بودن می‌کنند که سرپرستان به کارشان توجه نکنند. آن‌ها انگیزه خود را