برگی از کتاب گاو بنفش

برگی از کتاب Purple Cow نوشته ست گودین

4.4
(14)

Many companies fear the criticism, ridicule and change that being remarkable would bring.

بسیاری از شرکت‌ها از انتقاد، تمسخر و تغییری که استثنایی بودن به همراه می‌آورد می‌ترسند.

 

Many companies find it hard to be remarkable, because they are afraid. Let’s examine some of the things they’re afraid of:

خیلی از شرکت‌ها برایشان سخت است که استثنایی باشند چون‌که می‌ترسند. اجازه دهید بعضی از چیزهایی که از آن‌ها واهمه دارند را بررسی کنیم.

 

واژه‌های کلیدی

Criticism: انتقاد

Ridicule: مسخره کردن، تمسخر

Remarkable: استثنایی، فوق‌العاده

To be afraid of: از چیزی ترس داشتن

 

 

First, they’re afraid of criticism – being remarkable means attracting criticism, because you will stand out of the crowd. But criticism doesn’t mean failure. In fact, if you don’t attract any criticism, you should worry, because it means you’re playing it safe, and as mentioned earlier, this is a road to failure.

اول‌ از همه، آن‌ها از انتقاد می‌ترسند. استثنایی بودن به معنای جذب انتقاد است به این دلیل که شمارا از بقیه متمایز می‌کند. اما انتقاد به معنای شکست نیست. درواقع، اگر شما هیچ انتقادی را جذب نکنید باید نگران باشید، چون‌که این به معنای آن است که شما جانب احتیاط را رعایت می‌کنید و همان‌طور که قبلا توضیح داده شد، این مسیر به شکست ختم می‌شود.

 

واژه‌های کلیدی

Stand out: متمایز بودن، برجسته بودن

Failure: شکست

 

 

Second, many companies are also afraid of looking ridiculous if they are too bold. Indeed, being different can cause people to make fun of you. But even if someone does ridicule your product, their ridicule itself can become famous, thus further spreading the word of your product.

در مرتبه دوم، بسیاری از شرکت‌ها همچنین اگرخیلی متمایز باشند، ترس این را دارند که مسخره به نظر برسند. در حقیقت، متفاوت بودن می‌تواند باعث شود مردم شمارا مسخره کنند. اما حتی اگر کسی محصول شمارا مسخره کند، همان تمسخر می‌تواند معروف شود و درنتیجه صحبت از محصول شما بیشتر پخش شود.

 

واژه‌های کلیدی

Bold: برجسته، جسور

Thus: بنابراین، در نتیجه

Spread:  پخش شدن، گسترش یافتن

 

 

Finally, perhaps the biggest fear most big companies have concerning creating Purple Cows is that it would require them to radically transform their existing infrastructure, for example, their factories.

در آخر، شاید بزرگ‌ترین ترس بیشتر شرکت‌ها در رابطه با خلق گاو بنفش این است که، این کار ایجاب می‌کند زیرساخت‌های موجودشان، به‌عنوان‌مثال کارخانه‌هایشان را به‌طور اساسی تغییر دهند.

 

واژه‌های کلیدی

Radically: به طور اساسی

Transform: تغییر شکل دادن، دگرگون کردن

Infrastructure: زیر ساخت

 

برگی از کتاب Purple Cow نوشته ست گودین
Purple cow
برگی از کتاب Purple Cow نوشته ست گودینPurple cow
نویسنده: حامد ابافت - مدرس زبان - تیم تحریریه مدیرسبز

منبع: مدیر سبز

میانگین امتیاز 4.4 / 5. تعداد آرا: 14

4 دیدگاه برای “برگی از کتاب Purple Cow نوشته ست گودین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *