برگی از کتاب Hit Makers

برگی از کتاب Hit Makers

4.9
(8)

Popular Products are: The Most Advanced, Yet Acceptable

The products that become popular are a balance of familiarity and newness.The theory goes that people are simultaneously Neophobic (afraid of the new) and Neophilic (attracted to the new). Thus new ideas, content or products need to manage this balance. It is not the most innovative or advanced products that become popular but those that blend acceptability and innovation.

محصولات محبوب، پیشرفته‌ترین و درعین‌حال قابل‌قبول هستند

کالاهایی که محبوب می‌شوند تعادلی از آشنایی و جدید بودن را دارند. این تئوری به این‌صورت است که مردم هم از جدید بودن می‌ترسند و هم‌زمان به جدید بودن علاقه دارند. بنابراین ایده، محتوا یا محصولات جدید باید این تعادل را رعایت کنند. آن کالاهایی که محبوب می‌شوند، خلاقانه‌ترین یا پیشرفته‌ترین نیستند بلکه آن‌هایی هستند که قابل‌قبول بودن و نوآوری را ترکیب می‌کنند.

واژه‌های کلیدی

Popular: محبوب
Simultaneously: هم‌زمان
Blend: آمیختن، ترکیب کردن
Innovation: نوآوری

 

 

Most of the top movies of the last ten years have been sequels or have been based on popular novels. There is safety and familiarity in such movies. It has also been argued that popular stories follow a familiar narrative arc such as good versus evil or a hero overcoming a challenge.

اکثر فیلم‌های برتر ده سال اخیر، قسمت‌های بعدی یک فیلم و یا بر اساس رمان‌های محبوب بوده‌اند. در این فیلم‌ها امنیت و آشنایی وجود دارد. همچنین بعضا گفته می‌شود که داستان‌های محبوب از یک خط سیر داستانی آشنا پیروی می‌کنند، مثل تقابل خیر و شر، یا پیروزی یک قهرمان بر یک چالش.

واژه‌های کلیدی

Versus: در مقابل، علیه

Overcome: فائق آمدن، پیروز شدن

 

 

Familiarity makes you feel safe but there is also a need for newness. As there is a danger that too much familiarity, or too much of the same content, leads to a sharp fall in popularity. There needs to be a balance with newness and innovation.

آشنا بودن باعث حس امنیت می‌شود، اما نیاز به جدید بودن هم وجود دارد. چون این خطر وجود دارد که آشنایی بیش‌ازاندازه و یا میزان بیش‌ازاندازه از یک محتوا منجر به اُفت شدید محبوبیت شود. باید تعادلی بین جدید بودن و نوآوری وجود داشته باشد.

واژه‌های کلیدی

A sharp fall: اُفت شدید

 

 

نویسنده: حامد ابافت - مدرس زبان - تیم تحریریه مدیرسبز

منبع: مدیر سبز
دانلود PDF این مقاله

میانگین امتیاز 4.9 / 5. تعداد آرا: 8

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *