فیلم همایش ستارگان فروش

۲۴۹,۰۰۰ تومان

مخاطب: مدیران فروش، فروشندگان، منشی‌ها و ویزیتورها
مدرس: ژان بقوسیان نویسنده کتاب شکستن مرزهای فروش و بازاریابی عصبی
مدت زمان زمان: 5 ساعت
فرمت: MP4 که روی DVD ارائه می‌شود

فیلم همایش ستارگان فروش

۲۴۹,۰۰۰ تومان