کتاب جلسات موثر

۲۵,۰۰۰ تومان

نویسنده: برایان تریسی
مترجم: ژان بقوسیان، بنفشه عطرسائی
فرمت کتاب: رقعی در ۱28 صفحه
انتشارات: زرین کلک آفتاب
شابک: ‭۹۷۸-۶۰۰-27۴-274-2

کتاب جلسات موثر
کتاب جلسات موثر

۲۵,۰۰۰ تومان