فیلم همایش ستارگان مدیریت

۲۴۹,۰۰۰ تومان

مخاطب: مدیران شرکت‌ها و کارآفرینان
مدرس: ژان بقوسیان نویسنده کتاب شکستن مرزهای فروش و بازاریابی عصبی
مبلغ: 249 هزار تومان (ارسال رایگان)
فرمت: MP4 که روی DVD ارائه می‌شود

فیلم همایش ستارگان مدیریت
فیلم همایش ستارگان مدیریت

۲۴۹,۰۰۰ تومان