بایگانی دسته‌ی: عضویت الماسی

خلاصه کتاب: منیت دشمن شما است

آنچه در چکیده کتاب «منیت دشمن شما است، نوشته رایان‌ هالیدی» می‌آموزید رایان‌ هالیدی، نویسنده ...

2 دیدگاه

خلاصه کتاب: اوج

آنچه در چکیده کتاب «اوج، نوشته آندرس اریکسون و رابرت پول» می‌آموزید کارهای نبوغ‌آمیز چندان ...

3 دیدگاه

خلاصه کتاب: معیارهای بازاریابی

آنچه در چکیده کتاب «معیارهای بازاریابی، نوشته کریستینا اینگه» می‌آموزید کریستینا اینگه، مدیرعامل شرکت تات‌لایت ...

خلاصه کتاب: امروز نه

آنچه در چکیده کتاب «امروز نه، نوشته مایک و اریکا شولتز» می‌آموزید در طول پنج ...

خلاصه کتاب: از شرکت نوپا تا شرکت بالغ

آنچه در چکیده کتاب «از شرکت نوپا تا شرکت بالغ، نوشته آلیسا کان» می‌آموزید مارشال ...

خلاصه کتاب: فروش بدون سماجت

آنچه در چکیده کتاب «فروش بدون سماجت، نوشته اندی پل» می‌آموزید اندی پُل، متخصص فروش ...

3 دیدگاه

خلاصه کتاب: زندگی متعهدانه

آنچه در چکیده کتاب «زندگی متعهدانه، نوشته لین توئیست» می‌آموزید خانم لین توئیست، پس از ...

3 دیدگاه

خلاصه کتاب: قابل‌خرید

آنچه در چکیده کتاب «قابل‌خرید، نوشته استیو پِرِدا» می‌آموزید اگر می‌خواهید شرکتی را‌ه‌اندازی کنید یا ...

1 دیدگاه

خلاصه کتاب: اعتمادبه‌نفس فوری

آنچه در چکیده کتاب «اعتمادبه‌نفس فوری، نوشته سلنا رضوانی» می‌آموزید سلنا رضوانی، مشاور رهبری و ...

خلاصه کتاب: فروش در شرایط بحرانی

آنچه در چکیده کتاب «فروش در شرایط بحرانی، نوشته جِب بِلانت» می‌آموزید فروش در زمان ...

1 دیدگاه