بایگانی دسته‌ی: عضویت الماسی

خلاصه کتاب: کار درخشان

آنچه در چکیده کتاب «کار درخشان، نوشته راد جادکینز» می‌آموزید آیا رویای ساختن چیزی درخشان ...

1 دیدگاه

خلاصه کتاب: از درون سازمان موفق شوید

آنچه در چکیده کتاب «از درون سازمان موفق شوید، نوشته جیمز هِسکِت» می‌آموزید جیمز هِسکِت، ...

خلاصه کتاب: راز بروس لی

آنچه در چکیده کتاب «راز بروس لی، نوشته توماس لی» می‌آموزید توماس لی، پژوهشگر زندگی ...

1 دیدگاه

خلاصه کتاب: اول دلیل را پیدا کنید

آنچه در چکیده کتاب «اول دلیل را پیدا کنید، نوشته سایمون سینِک» می‌آموزید سایمون سینِک، ...

1 دیدگاه

خلاصه کتاب: ذهنیت نفروختن

آنچه در چکیده کتاب «ذهنیت نفروختن، نوشته کالین کاگینز، گَرِت بران» می‌آموزید آیا وقتی مشغول ...

خلاصه کتاب: قدرت استعداد

آنچه در چکیده کتاب «قدرت استعداد، نوشته توماس دِری، سارا گریس» می‌آموزید از وقتی تام ...

خلاصه کتاب: زندگی خوب

آنچه در چکیده کتاب «زندگی خوب، نوشته رابرت والدینگر، مارک شولتز» می‌آموزید رابرت والدینگر و ...

خلاصه کتاب: فاکتور هوش مصنوعی

آنچه در چکیده کتاب «فاکتور هوش مصنوعی، نوشته آشا ساکسنا» می‌آموزید شاید روش معمول رسانه‌ها ...

خلاصه کتاب: فرهنگ، کلید کار است

آنچه در چکیده کتاب «فرهنگ، کلید کار است، نوشته مت مِی‌بِری» می‌آموزید مدیرانی که مجذوب ...

1 دیدگاه

خلاصه کتاب: عامل موفقیت

آنچه در چکیده کتاب «عامل موفقیت، نوشته روت گوتیان» می‌آموزید دیگر به خود نگویید روزی ...

دوره سایت پلاس با 60 درصد تخفیف

00
Months
00
Days
00
Hours
00
Minutes
00
Seconds