7 راز سایت‌های پولساز

تبدیل سایت به ماشین پولسازی

مطالبی که در این کتاب الکترونیکی رایگان گفته می‌شود مطالبی است که
اغلب دوستان در کارگاه‌های چندصد هزار تومانی آموزش می‌دهند!

  

آموزش بازاریابی اینترنتی

 

 

 

مطالب این کتاب الکترونیکی توسط ژان بقوسیان تهیه شده که مشاور بازاریابی اینترنتی است
و تمام مطالب برای ایران و شرایط ایران کاربرد دارد!

با دانلود این کتاب الکترونیکی رایگان درباره بازاریابی اینترنتی با مباحث زیر آشنا شوید!
چرا با افزایش ترافیک فروش بیشتر نمی‌شود؟
چگونه فروش سایت را افزایش دهیم؟
چگونه فروش‌های مجدد به مشتریان قبلی را افزایش دهیم؟
چگونه کاری کنیم که بازدیدکنندگان سایت برگردند؟
چگونه ایمیل‌هایی بفرستیم که باز شوند و خوانده شوند؟
ترافیک موثر چیست و چگونه ایجاد کنیم؟
و چندین نکته بسیار کاربردی برای افزایش فروش سیت شما

 

سایت‌های پولساز بر مواردی متمرکز شده‌اند که شاید شما به آن‌ها اهمیت نمی‌دهید!

 

 

 

 

 

 

یک هدیه تبلیغ نشده!
با دانلود این کتاب الکترونیکی همچنین فیلم آموزشی «آینده کسب‌و‌کارهای اینترنتی» را هدیه بگیرید!

AV2-Render500