آموزش‌های ویژه مدیران و کارآفرینان
تخفیف: 70%
قیمت اصلی ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۴۷,۰۰۰ تومان است.
تخفیف: 60%
قیمت اصلی ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۹۶,۰۰۰ تومان است.
تخفیف: 70%
قیمت اصلی ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۴۷,۰۰۰ تومان است.
تخفیف: 60%
قیمت اصلی ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۹۶,۰۰۰ تومان است.
آموزش‌های ویژه دیجیتال مارکترها

۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان

۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان

۱۸۰,۰۰۰ تومان

آموزش‌های ویژه بهبود فردی
تخفیف!

قیمت اصلی ۲۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۲۵,۰۰۰ تومان است.

تخفیف!

قیمت اصلی ۲۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۲۵,۰۰۰ تومان است.