ثبت‌نام آغاز شد!

کارگاه حضوری تبلیغ‌نویسی پیشرفته

2 روز آموزش تخصصی در دانشگاه الزهرا

ثبت‌نام کارگاه تبلیغ‌نویسی پیشرفته
 

 

 
کارگاه حضوری
تبلیغ‌نویسی پیشرفته
مدرس: ژان بقوسیان
مخاطب: کارآفرینان و صاحبان سایت
نوع دوره: 2 روز جلسه حضوری
زمان: پنجشنبه و جمعه 8 و 9 مهرماه
ساعت: 10 صبح تا 5 عصر
محل برگزاری: دانشگاه الزهرا در میدان شیخ بهایی
قیمت: 2.900.000 تومان

رزرو کارگاه تبلیغ‌نویسی