نوع فعالیت
تعداد یاقوت‌های کسب‌شده
محدودیت‌ها دریافت یاقت یاقوت
عضویت در سایت
10 یاقوت
یک بار برای همیشه
تکمیل پروفایل
10 یاقوت
یک بار برای همیشه
بازدید روزانه سایت
5 یاقوت
5 یاقوت در روز
مشاهده مقاله
1 یاقوت
10 یاقوت در روز
نوشتن کامنت برای مقالات
3 یاقوت
3 یاقوت در روز
خرید محصول
متناسب با مبلغ پرداختی شما محاسبه می‌شود
هر 50،000 تومان 1 یاقوت
نوشتن کامنت برای محصولات
3 یاقوت
3 یاقوت در روز