خودآزمایی: چقدر تبلیغ‌ نویسی بلدید؟

این یک آزمون زمان دار است. به شما 5 ثانیه فرصت داده می شود تا به همه سوالات پاسخ دهید. حاضری؟

5

برای خریداران کدام گزینه مهم‌تر است؟

درست! غلط !

در هرم نیازهای مازلو، سطح سوم نیازها کدام گزینه است؟

درست! غلط !

کدام مورد باعث فروش بیشتر می‌شود؟

درست! غلط !

روش Dime Sales به چه معنی است؟

درست! غلط !

کدام واژه جزو واژه‌های قدرتمند در تبلیغ نویسی نیست؟

درست! غلط !

کار اصلی عنوان چیست؟

درست! غلط !

در تبلیغ نویسی چگونه هواداران رقیب را جذب کنیم؟

درست! غلط !

تعریف توهم برتری در تبلیغ نویسی چیست؟

درست! غلط !

کدام مورد جزو روش‌های NLP در تبلیغ نویسی است؟

درست! غلط !

در تبلیغ نویسی باید پاسخ کدام سوال را بدهیم؟

درست! غلط !

چقدر تبلیغ نویسی بلدید؟

شما می‌توانید تبلیغ‌نویس خیلی بهتری شوید!

پیشنهاد ما آن است که آموزش تبلیغ نویسی پیشرفته را تهیه کنید.  
تخفیف: 60%
۱,۱۶۰,۰۰۰ تومان

هدیه ویژه شما برای شرکت در آزمون: 5 اشتباه بزرگ در تبلیغ نویسی

دانلود صوت

اطلاعات شما درباره تبلیغ‌نویسی از خیلی‌ها بیشتر است!

اگر می‌خواهید به سطح بالاتری ارتقا پیدا کنید آموزش تبلیغ نویسی پیشرفته می‌تواند برایتان مفید باشد!
تخفیف: 60%
۱,۱۶۰,۰۰۰ تومان

هدیه ویژه شما برای شرکت در آزمون: 5 اشتباه بزرگ در تبلیغ نویسی

دانلود صوت

شما تبلیغ‌نویس بسیار خوبی هستید!

نیازی به آموزش تبلیغ نویسی پیشرفته ندارید!  
تخفیف: 60%
۱,۱۶۰,۰۰۰ تومان

هدیه ویژه شما برای شرکت در آزمون: 5 اشتباه بزرگ در تبلیغ نویسی

دانلود صوت