بایگانی دسته‌ی: بهبود فردی

خلاصه کتاب: کار در فضای باز

آنچه در چکیده کتاب «کار در فضای باز، نوشته بارت فاستِر» می‌آموزید درحالی‌که به نظر ...

3 comments

خلاصه کتاب: قدرت مثبت‌اندیشی

آنچه در چکیده کتاب «قدرت مثبت‌اندیشی، نوشته نورمن وینسنت پیل» می‌آموزید اگر دنبال یک کتاب ...

5 comments

خلاصه کتاب: ماهیت واقعی کار

آنچه در چکیده کتاب «ماهیت واقعی کار، نوشته میشل پنه‌لوپه کینگ» می‌آموزید در مهارت مهم ...

خلاصه کتاب: کار درخشان

آنچه در چکیده کتاب «کار درخشان، نوشته راد جادکینز» می‌آموزید آیا رویای ساختن چیزی درخشان ...

1 comments

خلاصه کتاب: راز بروس لی

آنچه در چکیده کتاب «راز بروس لی، نوشته توماس لی» می‌آموزید توماس لی، پژوهشگر زندگی ...

1 comments

خلاصه کتاب: زندگی خوب

آنچه در چکیده کتاب «زندگی خوب، نوشته رابرت والدینگر، مارک شولتز» می‌آموزید رابرت والدینگر و ...

1 comments

خلاصه کتاب: عامل موفقیت

آنچه در چکیده کتاب «عامل موفقیت، نوشته روت گوتیان» می‌آموزید دیگر به خود نگویید روزی ...

خلاصه کتاب: مراقب افکارتان باشید

آنچه در چکیده کتاب «مراقب افکارتان باشید، نوشته مایکل‌ هایت و مگان هایت» می‌آموزید مایکل ...

1 comments

خلاصه کتاب: منیت دشمن شما است

آنچه در چکیده کتاب «منیت دشمن شما است، نوشته رایان‌ هالیدی» می‌آموزید رایان‌ هالیدی، نویسنده ...

2 comments

خلاصه کتاب: امروز نه

آنچه در چکیده کتاب «امروز نه، نوشته مایک و اریکا شولتز» می‌آموزید در طول پنج ...

دانلود رایگان: فیلم 5 ترمز رشد در اینستاگرام