پاسخ آزمون مدرسان و متخصصان

۵ دیدگاه اشتباه رایج در آموزش و مشاوره

پنج سوال خودآزمایی

۱. معروفیت یا …
پس از سال‌ها تجربه به این نتیجه رسیده‌ام که شما حتی اگر معروف نباشید می‌توانید فروش بسیار بالایی در محصولات آموزشی داشته باشید.
به جای معروفیت به عامل ۱ دارید تا بتوانید فروش بسیار بالایی داشته باشید.

فکر می‌کنید عامل ۱ چه چیزی است؟

۲. سال‌های فعالیت یا …
سال‌های فعالیت در موفقیت شما خیلی مهم نیست.

به جای سال‌های فعالیت عامل ۲ بسیار مهم است.

فکر می‌کنید عامل ۲ چه چیزی است؟

۳. تبلیغات و رسانه یا …
خیلی ها فکر می‌کنند برای فروش بالا باید تبلیغات گران و زیاد داشته باشند.

به جای تبلیغات و برندسازی شما به عامل ۳ نیاز دارید.

فکر می‌کنید عامل ۳ چه چیزی است؟

۴. قیمت کمتر یا …
در کار آموزش و محصولات آموزشی، قیمت کمتر فروش را افزایش نمی‌دهد. حتی گاهی فروش را از بین می‌برد.

به جای قیمت‌های کمتر باید عامل ۴ بهتری داشته باشید.

فکر می‌کنید عامل ۴ چه چیزی است؟

۵. تخصص بالا یا …
در کار آموزش و محصولات آموزشی، لزومی ندارد متخصص‌ترین فرد دنیا باشید.

البته هرچه تخصص بالاتری داشته باشید بهتر است.
اگر تخصص بالایی ندارید باید عامل ۵ را درست انتخاب کنید.

فکر می‌کنید عامل ۵ چه چیزی است؟

 

مطالب این فیلم از «دوره کارخانه تولید اطلاعات» گرفته شده است.