قوانین و مقررات سایت

کلیه کاربرانی که قصد عضویت و خریداری از سایت شرکت مدیر سبز را دارند ، باید مفاد این توافق‌نامه را کامل مطالعه و سپس اقدام به عضویت و خرید از سایت کنند. عضویت در سایت و یا خرید از آن به منزله مطالعه و قبول شرایط خرید و عضویت و قوانین و مقررات مربوطه است.

قوانین و مقررات سایت مدیرسبز

دنبال یادگیری و پیشرفت در چه زمینه‌ای هستید؟