این یک آزمون زمان دار است. به شما 900 ثانیه فرصت داده می شود تا به همه سوالات پاسخ دهید. حاضری؟

900

1. هدف اصلی از شرکت در دوره کارخانه تولید اطلاعات؟

درست! غلط !

2. مزایای صنعت آموزش چیست؟

درست! غلط !

3. کدام‌یک از موارد زیر کلیدی‌ترین گزینه در صنعت آموزش نیست؟

درست! غلط !

4. برای فروش محصولات گران در صنعت آموزش از چه روشی استفاده می‌شود؟

درست! غلط !

5. کدام‌یک از عوامل زیر باعث اثرگذاری، اعتبار و درآمد بیشتر از صنعت آموزش برای یک مدرس خواهد شد؟

درست! غلط !

6. برای پیشرفت در صنعت آموزش بهتر است محتواهای ما چگونه باشد؟

درست! غلط !

7. کارخانه تولید اطلاعات شامل کدام‌یک از موارد زیر نیست؟

درست! غلط !

8. چگونه یک کتاب پرفروش می‌شود؟

درست! غلط !

9. کدام مورد کاربرد برنامه زنده را پوشش نمی‌دهد؟

درست! غلط !

10. ارائه محتوای اختصاصی، کدام مورد زیر را پوشش می‌دهد؟

درست! غلط !

11. بهترین روش بازاریابی آموزش کدام است؟

درست! غلط !

12. بهبود تجربه خرید شامل کدام‌یک از موارد زیر است؟

درست! غلط !

13. آهنگ متن یک فایل صوتی شامل کدام مورد زیر است؟

درست! غلط !

14. اتصال بخش‌های یک محتوا در کدام‌یک از موارد زیر لحاظ می‌شود؟

درست! غلط !

15. تشخیص افسردگی یک بیمار توسط یک روان‌پزشک شامل کدام مورد زیر می‌شود؟

درست! غلط !

16. گفته‌های یک مشاور خانواده در خصوص چگونگی رفتار والدین با فرزندشان شامل کدام گزینه است؟

درست! غلط !

17. برای اینکه یک محتوای کوتاه تأثیر گذار در شبکه‌های اجتماعی منتشر کنیم بهتر است کدام مورد زیر بیشتر در آن آشکار باشد؟

درست! غلط !

18. در بسته‌بندی محتوا بهتر است کدام‌یک از موارد زیر رعایت شود؟

درست! غلط !

19. کدام مورد زیر جزو ارائه یک محتوای خوب است؟

درست! غلط !

20. اگر در تصویربرداری بخشی از صورت مدرس دیده شود از کدام قالب زیر استفاده‌شده است؟

درست! غلط !

21. در تصویربرداری، هد روم بهتر است چقدر باشد؟

درست! غلط !

22. لوک روم در تصویربرداری چیست؟

درست! غلط !

23. محتوای قاب یک تصویربرداری خوب شامل کدام گزینه است؟

درست! غلط !

24. بهترین زاویه دوربین در تصویربرداری کدام است؟

درست! غلط !

25. هوای ابری از کدام منابع نور است؟

درست! غلط !

26. ریم لایت در تصویربرداری چه کاربردی دارد؟

درست! غلط !

27. جهت حذف سایه پشت سوژه از کدام روش استفاده می‌شود؟

درست! غلط !