چگونه در کمتر از ۳۰ روز یک کتاب بنویسیم؟

چگونه در کمتر از ۳۰ روز یک کتاب بنویسیم؟

 

در این فیلم ۱۵ دقیقه‌ای ژان بقوسیان به مدرسان، معلمان، نویسندگان، ناشرات و دارندگان آموزشگاه آموزش می‌دهد چگونه درآمد پایدار ایجاد کنند؟

همچنین آموزش داده می‌شود چگونه در کمتر از ۳۰ روز یک کتاب بنویسیم؟

ژان بقوسیان کیست؟

نویسنده و مترجم بیش از ۲۰ کتاب که برخی از آن‌ها بسیار پرفروش شده‌اند.

شما می‌توانید فیلم را دانلود کنید. حجم آن حدود ۷۰ مگابایت است.

البته می‌توانید آن را به صورت آنلاین هم مشاهده کنید.

هر چه زودتر با روش نوشتن یک کتاب در ۳۰ روز و کسب اعتبار توسط آن آشنا شوید!

دانلود یا مشاهده آنلاین فیلم نوشتن کتاب در ۳۰ روز