چرا در کارها تعلل می‌کنیم
  • ۷ دلیل تعلل در کارها

    با اطلاع از اینکه بهای تعلل ورزیدن بسیار زیاد است، ‌طبیعی است اگر بپرسیم «چرا این کار را می‌کنیم؟» بسیاری ...

    با اطلاع از اینکه بهای تعلل ورزیدن بسیار زیاد است، ‌طبیعی است اگر بپرسیم «چرا این کار را می‌کنیم؟» بسیاری از ما (اما نه همه) دلایلی احساسی برای این کار داریم. 1.برای فرار از کارها با پر کردن لحظات موج ...

    ادامه مطلب