کتاب چک‌بوک سیستم‌سازی

۴۹,۰۰۰ تومان

نویسنده: ژان بقوسیان
تعداد صفحات: 112 صفحه
سال چاپ: 1398
شابک: 4- 168-274- 600- 978
قیمت: چهل‌ونه هزار تومان

کتاب چک‌بوک سیستم‌سازی

۴۹,۰۰۰ تومان