کتاب اصول سخنرانی و فن بیان به روش TED

۵۵,۰۰۰ تومان ۴۴,۰۰۰ تومان

نویسنده: کریس اندرسون

تعداد صفحات: 370 صفحه

انتشارات: آسمان خیال

سال و نوبت چاپ: دهم 1396

شابک: 6- 305-229- 964- 978

 

کتاب اصول سخنرانی و فن بیان به روش TED

۵۵,۰۰۰ تومان ۴۴,۰۰۰ تومان

دانلود
close-link

دانلود
close-link