نسخه صوتی: مذاکره – برایان تریسی

۱۴,۹۰۰ تومان

شماره شناسنامه اثر: 050493-20476-8
مخاطب:
مدیران، بازاریابان و تمامی افراد دیگر
نوع محصول:   CD
ملزومات استفاده: پخش‌کننده MP3، کامپیوتر یا ضبط اتومبیل

نسخه صوتی: مذاکره – برایان تریسی

۱۴,۹۰۰ تومان