نسخه صوتی: کسب و کار فوق العاده – برایان تریسی

۱۴,۹۰۰ تومان

سی‌دی صوتی «ساخت کسب‌وکار فوق‌العاده» برایان تریسی در یک نگاه

نویسنده: برایان تریسی
مترجم: ژان بقوسیان، بنفشه عطرسائی
نوع محصول: سی‌دی MP3
زمان: ساعت
انتشارات:
 زرین کلک آفتاب
شابک: 8- 12- 8164- 600- 978
قیمت: 
14.900 هزار تومان
مخاطب: مدیران، کارآفرینان، مدیران بازاریابی و صاحبان کسب‌وکار

نسخه صوتی: کسب و کار فوق العاده – برایان تریسی

۱۴,۹۰۰ تومان

دانلود
close-link

دانلود
close-link