دانلود: کتاب خلاقیت و حل مسئله

۹,۰۰۰ تومان

یک مدیر معمولی بیش از 50 درصد زمان خود را صرف حل مسئله به تنهایی یا به کمک دیگران می‌کند. توانایی مقابله با دشواری‌ها و حل مشکلات بیش از هر چیز تعیین‌کننده رویدادهای کسب‌وکار است. در حقیقت می‌توان گفت فردی که مهارت‌های ضعیفی در تفکر خلاق دارد مجبور است کارمند افرادی شود که از مهارت‌های پیشرفته‌تر تفکر خلاق بهره می‌برند.
شابک: 6-00-7531-600-978
نوع محصول: دانلودی

 

خلاقیت و حل مسئله 2015
دانلود: کتاب خلاقیت و حل مسئله

۹,۰۰۰ تومان