کارگاه آنلاین ساخت عضویت پولی

۵۹۸,۰۰۰ تومان

مدرس‌ها: ژان بقوسیان و محمدرضا عابدینی
مخاطب: صاحبان سایت، تولیدکنندگان محتوا و دیجیتال مارکترها
مدت زمان: 2 جلسه 90 دقیقه‌ای
زمان برگزاری: چهارشنبه 31 شهریور ساعت 18
جلسه اول: ساعت 18:00 تا 19:30
جلسه دوم: ساعت 20:00 تا 21:30
نوع برگزاری: جلسات آنلاین، وبکست زنده

ساخت عضویت پولی
کارگاه آنلاین ساخت عضویت پولی

۵۹۸,۰۰۰ تومان