بخش اعضای الماسی

عضویت الماسی بخش دانلود‌های اعضای الماسی

در بخش اعضای الماسی بخش‌هایی از مطالب محصولات و کتاب‌هایی که هنوز منتشر نشده‌اند، ترجمه بهترین مقالات خارجی و مطالبی از محتویات کارگاه‌های‌ آموزشی و مقالات کاربردی جدید … ارائه خواهد شد.

چرا مشتری کافی نداریم؟

چرا مشتری کافی نداریم؟
توضیحات: آیا عملیات بازاریابی شما بر جذب طیف مردد متمرکز شده است؟ شاید فکر کنید پاسخ مخاطبان به محصولات یا خدمات شما یکی از دو گزینه زیر است: ۱- آنان یا به کسب و کار شما...
ادامه مطلب