بخش اعضای الماسی

عضویت الماسی بخش دانلود‌های اعضای الماسی

در بخش اعضای الماسی بخش‌هایی از مطالب محصولات و کتاب‌هایی که هنوز منتشر نشده‌اند، ترجمه بهترین مقالات خارجی و مطالبی از محتویات کارگاه‌های‌ آموزشی و مقالات کاربردی جدید … ارائه خواهد شد.

قانون سیلور در بازاریابی

قانون سیلور در بازاریابی
بهتر است کاری کنید مشتریان به‌سویتان بیایند، ‌نه این‌که شما به‌سراغ آن‌ها بروید. تماس تلفنی و سایر روش‌های بازاریابی خارجی چنین کاری انجام نمی‌دهند. پس کدام نوع بازاریابی...
ادامه مطلب