مدیریت اشتراک ها

می تونی بحث درباره آیا برای موفقیت در کسب‌وکار باید طرزفکر قهرمانان را داشته باشید؟ را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!