مدیریت اشتراک ها

می تونی بحث درباره اشتباهات رایج در تبلیغات ۲: وعده‌دادن همان موارد قدیمی را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!