بخش ویژه کلوپ 1398

در این بخش می‌توانید صوت جلسات و فایل‌های مکمل دوره کلوپ کارخانه‌داران تولید اطلاعات را ببینید. این محتوا فقط برای استفاده شخصی شرکت‌کننده دوره ارائه شده است. انتشار یا ارائه فایل‌ها به دیگران از لحاظ اخلاقی حرام و از لحاظ قانونی جرم محسوب می‌شود.

ممنون از همکاری شما

دانلود محتوای جلسات