فروش

برگه تقلب فروش حضوری

برگه تقلب فروش حضوری
برگه تقلب فروش حضوری ۱. آیا قبل از فروش در صورت امکان درباره مشتری تحقیق کرده‌اید؟ اگر می‌دانید با چه کسی قرار است صحبت کنید آیا در اینترنت درباره او جستجو کرده‌اید تا اط...
ادامه مطلب

برگه تقلب بازاریابی تلفنی

برگه تقلب بازاریابی تلفنی
برگه تقلب بازاریابی تلفنی بازاریابی تلفنی یکی از موارد بسیار مهم در موفقیت یک کسب‌و‌کار است. اگر به بازاریابی تلفنی می‌پردازید یا کارمندانی دارید که این کار را انجام می‌د...
ادامه مطلب

چهار نوع خریداران

چهار نوع خریداران
خریداران در برخی جنبه‌ها با هم متفاوت هستند. شما به عنوان یک فروشنده حرفه‌ای باید بتوانید با تمام گونه‌های متفاوت مشتریانی که با آنان مواجه می‌شوید به طریقی صحیح برخورد ک...
ادامه مطلب