فروش

برگه تقلب فروش حضوری

برگه تقلب فروش حضوری
برگه تقلب فروش حضوری ۱. آیا قبل از فروش در صورت امکان درباره مشتری تحقیق کرده‌اید؟ اگر می‌دانید با چه کسی قرار است صحبت کنید آیا در اینترنت درباره او جستجو کرده‌اید تا اط...
ادامه مطلب

برگه تقلب بازاریابی تلفنی

برگه تقلب بازاریابی تلفنی
برگه تقلب بازاریابی تلفنی بازاریابی تلفنی یکی از موارد بسیار مهم در موفقیت یک کسب‌و‌کار است. اگر به بازاریابی تلفنی می‌پردازید یا کارمندانی دارید که این کار را انجام می‌د...
ادامه مطلب