بهبود شخصی

۱۵ قانون ارزشمند رشد

۱۵ قانون ارزشمند رشد
جان‌.سی مکسول بیش از ۲۱ میلیون جلد کتاب در سراسر دنیا فروخته است، زیرا پندهایی عملی ارائه می‌کند که الهام‌بخش، انگیزاننده و آموزنده هستند. او در کتاب جدیدش به ارائه ۱۵ قا...
ادامه مطلب