بازاریابی عصبی

بازاریابی ۵ بعدی

بازاریابی ۵ بعدی
 آقای مارتین لیندستروم که دو کتاب درباره بازاریابی عصبی نوشته است در کتاب «بازاریابی حسی» توضیح می‌دهد که چگونه در عملیات بازاریابی حواس پنج‌گانه را درگیر کنیم. با اینکه...
ادامه مطلب