مذاکره

بر ترس مذاکره غلبه کنید

بر ترس مذاکره غلبه کنید
کلیدِ انجام معامله بهتر ساده است، درخواست کنید. برای قیمت کمتر یا مفاد و شرایط بهتر درخواست کنید. برای اصلاحات و تغییرات در توافقنامه درخواست کنید. برای لحاظ کردن موارد،...
ادامه مطلب

تاکتیک‌های مذاکره قیمت

تاکتیک‌های مذاکره قیمت
دو نوع مذاکره داریم. مذاکره یک‌دفعه‌ای کوتاه مدت و مذاکره کاری بلند‌مدت. در مذاکره کوتاه مدت سعی کنید بدون توجه به اینکه دوباره این شخص را می‌بینید یا با او کار می‌کنید،...
ادامه مطلب

شش شیوه مذاکره

شش شیوه مذاکره
توانایی مذاکره به نفع خودتان در هر شرایطی، تعیین‌کننده موفقیت‌تان در کسب‌وکار و زندگی است. مذاکره مهارتی کلیدی است که بر همه اعمال و گفتارتان و تقریبا همه تعاملات‌ شخصی و...
ادامه مطلب

روش‌هایی برای چانه‌زنی

روش‌هایی برای چانه‌زنی
مطالب این مقاله از کتاب جدید برایان تریسی با نام «کتابخانه موفقیت برایان تریسی – مذاکره» برداشته شده است. این کتاب به تازگی چاپ شده و هنوز ترجمه نشده است. در این مقاله به...
ادامه مطلب

رازهای مذاکرات قدرتمند

رازهای مذاکرات قدرتمند
وقتی کتاب «رازهای مذاکرات قدرتمند» را می‌خوانید، خود را درحال تکان دادن سر و گفتن این جمله می‌یابید،‌ «آن افراد هفته پیش، در مقابل من از این ترفند استفاده کردند.» و سپس خ...
ادامه مطلب