بازاریابی

بازاریابی ویروسی

بازاریابی ویروسی
بازاریابی ویروسی (Viral Marketing) به معنای عرضهء تسهیلاتی به طور مجانی و دادن اجازه به افراد برای انتقال آن به دیگران است. مقصود اصلی از بازاریابی ویروسی، پراکندن پیام م...
ادامه مطلب