بازاریابی

ساخت تیم فروش قدرتمند

ساخت تیم فروش قدرتمند
درآمد شما به توانایی فروشتان بستگی دارد. اگر به تنهایی کار فروش را انجام می‌دهید یا کارمندانی دارید که در فروش به شما کمک می‌کنند، در هر صورت، هدف اصلی شما به دست‌ آوردن...
ادامه مطلب

فروشندگان خاموش

فروشندگان خاموش
  مشتریان به شما احتیاج دارند اولین و مهم‌ترین گام در جهت اجرای برنامه‌ی پیشبرد فروش، درک عمیق و پذیرش این واقعیت است که: مشتریان فعلی و بالقوه‌تان به شما نیاز  دارن...
ادامه مطلب

بازاریابی انگیزشی

بازاریابی انگیزشی
  مضمون زیر با عبارات مختلف در بسیاری از کتاب‌های بازاریابی به چشم می‌خورد: «مردم بر مبنای احساس خرید می‌کنند و تصمیمات اتخاذ‌شده را با منطق توجیه می‌کنند.» روبرت ای...
ادامه مطلب

تمایز یا نابودی

تمایز یا نابودی
اشتیاق شرکت‌ها برای رشد مداوم، غالباً منجر به گیر افتادن آن‌ها در تله‌ ” همه چیز برای همه کس” می‌شود و این مسئله به نوبه خود وجوه تمایز آن‌ها را از بین خواهد...
ادامه مطلب

بازاریابی چریکی

بازاریابی چریکی
  کتاب بازاریابی چریکی به تمام کسانی که در آغاز راه ایجاد کسب و کار موفق هستند، کمک می‌کند تا تجارت خود را توسعه دهند.     روانشناسی بازاریابی چریکی احتمال...
ادامه مطلب

نخبگان در بازاریابی

نخبگان در بازاریابی
  بازاریابی چیست؟   موسسه بازاریابی معتبری در انگلستان، مفهوم بازاریابی را این گونه بیان می کند: بازاریابی فرآینده مدیریتی می‌باشد که مسئولیت شناسایی، پیش‌بینی...
ادامه مطلب