بازاریابی

بازاریابی ترویجی

بازاریابی ترویجی
رئیستان با عصبانیت شما را صدا می‌زند. درحالی‌که وارد دومین فصل فروش شده‌اید و قرار بود همه چیز به خوبی پیش برود، فروش ۱۵ درصد کاهش یافته است. رئیستان انتظار دارد همه چیز...
ادامه مطلب

ساخت تیم فروش قدرتمند

ساخت تیم فروش قدرتمند
درآمد شما به توانایی فروشتان بستگی دارد. اگر به تنهایی کار فروش را انجام می‌دهید یا کارمندانی دارید که در فروش به شما کمک می‌کنند، در هر صورت، هدف اصلی شما به دست‌ آوردن...
ادامه مطلب

فروشندگان خاموش

فروشندگان خاموش
  مشتریان به شما احتیاج دارند اولین و مهم‌ترین گام در جهت اجرای برنامه‌ی پیشبرد فروش، درک عمیق و پذیرش این واقعیت است که: مشتریان فعلی و بالقوه‌تان به شما نیاز  دارن...
ادامه مطلب

بازاریابی انگیزشی

بازاریابی انگیزشی
  مضمون زیر با عبارات مختلف در بسیاری از کتاب‌های بازاریابی به چشم می‌خورد: «مردم بر مبنای احساس خرید می‌کنند و تصمیمات اتخاذ‌شده را با منطق توجیه می‌کنند.» روبرت ای...
ادامه مطلب

تمایز یا نابودی

تمایز یا نابودی
اشتیاق شرکت‌ها برای رشد مداوم، غالباً منجر به گیر افتادن آن‌ها در تله‌ ” همه چیز برای همه کس” می‌شود و این مسئله به نوبه خود وجوه تمایز آن‌ها را از بین خواهد...
ادامه مطلب