الماسی

قانون سیلور در بازاریابی

قانون سیلور در بازاریابی
بهتر است کاری کنید مشتریان به‌سویتان بیایند، ‌نه این‌که شما به‌سراغ آن‌ها بروید. تماس تلفنی و سایر روش‌های بازاریابی خارجی چنین کاری انجام نمی‌دهند. پس کدام نوع بازاریابی...
ادامه مطلب