شماره حساب ژان بقوسیان

همه محصولات مدیر سبز امکان خرید آنلاین دارد و نیازی به پرداخت کارت‌به‌کارت نیست؛ اما اگر پرداخت شما به هر دلیلی از طریق کارت به کارت است، می‌توانید از اطلاعات زیر استفاده کنید.

«شماره حساب»
4242285464

«شماره کارت»
6104337891188441

«شماره شبا»
IR790120010000004242285464
صاحب حساب: ژان بقوسیان

«شماره حساب»
80000628024003

«شماره کارت»
6221061051569251

«شماره شبا»
IR390540105480000628024003
صاحب حساب: ژان بقوسیان

«شماره حساب»
0100717443005

«شماره کارت»
6037997218093905

«شماره شبا»
IR400170000000100717443005
صاحب حساب: ژان بقوسیان