7 عادت مردمان موثر

آنچه در چکیده کتاب «7 عادت مردمان موثر» می‌آموزید

شان کاوی در بازنویسی کتاب پرفروش مرحوم استفن کاوی به حکمت باستان، روان‌شناسی مدرن و علم قرن بیستم تکیه کرده و این ترکیب را در قالب یک برنامه «خواستن توانستن است» ارائه می‌کند تا با گام‌های به‌ظاهر ساده به نظم شخصی برسیم.

مدیرسبز معتقد است که نسخه جدید این کتاب کلاسیک (در سی‌امین سالگرد نگارشش) با مقدمه‌ جیم کالینز، راهنمایی محبوب و معتبر برای بهبود فردی است.

اگرچه شاید فکر کنید پذیرش این نصایح از اجرا کردنشان راحت‌تر است!

دانلود کتاب: 7 عادت مردمان موثر دانلود صوت: 7 عادت مردمان موثر