برگی از کتاب «7 عادت مردمان موثر»

4.7
(6)

Focus On What You Can Control

We can only influence a portion of what we care about, and that’s where we should be focusing on.

روی چیزی که می‌توانید کنترل کنید تمرکز کنید

ما فقط می‌توانیم روی بخشی از چیزی که برایمان مهم است تاثیر بگذاریم و آن همان‌جایی است که باید روی آن تمرکز کنیم.

واژه‌های کلیدی

Influence: تاثیر گذاشتن

Portion: بخش، قسمت

 

 

Focusing on anything else means focusing on “the circle of concerns”.
Focusing on what we cannot control is a waste of time and energy. And often also spoils our mood because it takes the form of worrying and complaining.

تمرکز بر روی هر چیز دیگری، به معنای تمرکز کردن روی «دایره نگرانی‌ها» است. تمرکز روی چیزی که نمی‌توانیم کنترل کنیم، اتلاف وقت و انرژی است. و اغلب اوقات حس و حال ما را خراب می‌کند چون‌که شکل نگرانی و شکایت به خود می‌گیرد.

واژه‌های کلیدی

Spoil: خراب کردن

Complain: شکایت کردن

 

 

Ironically, the more you focus on the things you can control, the more your abilities and skills improve. Which in turn will further enlarge your circle of influence.

برخلاف انتظار، هر چه بیشتر روی چیزهایی که کنترل دارید تمرکز می‌کنید، توانایی و مهارت‌های شما بیشتر رشد می‌کنند. که درنتیجه آن، دایره تاثیر گذاری شما بزرگ‌تر می‌شود.

واژه‌های کلیدی

Ironically: برخلاف انتظار، عجیب آنکه

In turn: در نتیجه

Enlarge: بزرگ کردن، وسیع کردن

 

 

To start mentally shifting your focus into the circle of influence, stop using “if” sentences such as “if only I had…” and start using instead “be” sentences, such as “I can be more..”

برای شروع تغییر ذهنی تمرکز به دایره تاثیر گذاری، از جملات «اگر» استفاده نکنید مثل «اگر فقط من…»  و در عوض از جملات «باشم» استفاده کنید، مثل «من می‌توانم بیشتر…. باشم».

 

 

نویسنده: حامد ابافت - مدرس زبان - تیم تحریریه مدیرسبز

منبع: مدیر سبز
دانلود PDF این مقاله

میانگین امتیاز 4.7 / 5. تعداد آرا: 6

2 دیدگاه برای “برگی از کتاب «7 عادت مردمان موثر»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *