بخش اعضای الماسی

عضویت الماسی  بخش اعضای الماسی diamond64 بخش دانلود‌های اعضای الماسی

در بخش اعضای الماسی بخش‌هایی از مطالب محصولات و کتاب‌هایی که هنوز منتشر نشده‌اند، ترجمه بهترین مقالات خارجی و مطالبی از محتویات کارگاه‌های‌ آموزشی و مقالات کاربردی جدید … ارائه خواهد شد.

قانون سیلور در بازاریابی

قانون سیلور در بازاریابی  بخش اعضای الماسی 1000088 179x120
بهتر است کاری کنید مشتریان به‌سویتان بیایند، ‌نه این‌که شما به‌سراغ آن‌ها بروید. تماس تلفنی و سایر روش‌های بازاریابی خارجی چنین کاری انجام نمی‌دهند. پس کدام نوع بازاریابی...
ادامه مطلب