بهبود شخصی

تفکر خلاق چیست؟

تفکر خلاق چیست؟
  هنر شکستن عادتها، روزمرگیها و الگوهای موجود را تفکر خلاق می گویند.     برای ایجاد الگوهای فکری جدیدی که ما را از الگوهای فکری رایج و سنتی فراتر ببرد نیاز داریم اتاق امک...
ادامه مطلب

مفید کار کنیم نه زیاد

مفید کار کنیم نه زیاد
بیشتر افراد این توصیه را شنیده اند که باید هوشمندانه تر کار کنند و نه زیادتر ولی تعداد کمی واقعا از این توصیه پیروی می کنند.   این روزها بیشتر صاحبان تجارت و مدیران اجرای...
ادامه مطلب

ویژگی مدیران بهره ور

ویژگی مدیران بهره ور
آیا شما مدیر کارآمد و بهره وری هستید؟ آیا می دانید مدیران بهره ور چه ویژگی هایی دارند؟ در مقاله حاضر به ۲۵ ویژگی مدیران بهره ور که در پی می آید توجه کنید و هر کدام از این...
ادامه مطلب