بازاریابی

بازاریابی چریکی

بازاریابی چریکی
  کتاب بازاریابی چریکی به تمام کسانی که در آغاز راه ایجاد کسب و کار موفق هستند، کمک می‌کند تا تجارت خود را توسعه دهند.     روانشناسی بازاریابی چریکی احتمالا از اهمیت روان...
ادامه مطلب

نخبگان در بازاریابی

نخبگان در بازاریابی
  بازاریابی چیست؟   موسسه بازاریابی معتبری در انگلستان، مفهوم بازاریابی را این گونه بیان می کند: بازاریابی فرآینده مدیریتی می‌باشد که مسئولیت شناسایی، پیش‌بینی و تامین نی...
ادامه مطلب

جنگ بازاریابی

جنگ بازاریابی
  بازار تجاری جنگی است که در آن رقبا دشمن هستند و مشتری، سرزمینی است که باید فتح شود. حقیقت بازار تجاری امروز، خدمت‌رسانی به مشتریان نیست بلکه: تاختن، گول زدن و جنگیدن با...
ادامه مطلب