کارآفرینی

اندیشه شروع کسب و کار

اندیشه شروع کسب و کار
شروع یک کسب و کار از جالب ترین عملکردهایی است که یک فرد می تواند داشته باشد. بیش از ۱۰ میلیون نفر هر ساله کسب و کاری را آغاز می کنند و در نتیجه هر ساله بیش از سه میلیون ک...
ادامه مطلب