الماسی

تحلیل سود در کسب‌و‌کار

تحلیل سود در کسب‌و‌کار
یکی از مهم‌ترین موانع سودآوری در کسب‌و‌کار عدم تمرکز بر محصولات و خدمات سودآورتر است. در تحلیل سود محصولات و خدمات پرسودتر را مشخص می‌کنید و همچنین محصولات و خدمات کم سود...
ادامه مطلب

۵ نکته کلیدی در بازاریابی

۵ نکته کلیدی در بازاریابی
در این فایل صوتی به ۵ نکته مهم بازاریابی پرداخته می‌شود که همگی آن‌ها با حرف م آغاز می‌شود. اگر همواره بر ۵ م بازاریابی تمرکز کنید و آن‌ها را بهینه کنید مطمئن باشید باعث...
ادامه مطلب

ارزان به جای رایگان

ارزان به جای رایگان
ایده یکی بخر دو تا ببر بسیار کلیشه‌ای شده است. در بازاریابی عصبی ایده‌ای وجود دارد که می‌توانید به جای گزینه رایگان از گزینه‌های بسیار ارزان استفاده کنید تا مشتری متحیر ش...
ادامه مطلب

۴۰ قانون فروش موفق

۴۰ قانون فروش موفق
در این فایل صوتی ۱۲ دقیقه‌ای به چهل قانون فروش موفق و افزایش فروش پرداخته می‌شود. با استفاده از این روش‌ها فروش خود را افزایش دهید. راه‌های افزایش فروش پیچیده نیستند و هر...
ادامه مطلب