الماسی

۷ ایده برای مقالات سایت

۷ ایده برای مقالات سایت
در این آموزش صوتی ۵ دقیقه‌ای، ایده‌هایی برای نوشتن مقالات سایت ارائه می‌شود. اغلب مدیران سایت با مشکل تولید محتوا مواجه هستند و نمی‌دانند چه مطالبی را در بخش مقالات سایت...
ادامه مطلب

تحلیل سود در کسب‌و‌کار

تحلیل سود در کسب‌و‌کار
یکی از مهم‌ترین موانع سودآوری در کسب‌و‌کار عدم تمرکز بر محصولات و خدمات سودآورتر است. در تحلیل سود محصولات و خدمات پرسودتر را مشخص می‌کنید و همچنین محصولات و خدمات کم سود...
ادامه مطلب

۵ نکته کلیدی در بازاریابی

۵ نکته کلیدی در بازاریابی
در این فایل صوتی به ۵ نکته مهم بازاریابی پرداخته می‌شود که همگی آن‌ها با حرف م آغاز می‌شود. اگر همواره بر ۵ م بازاریابی تمرکز کنید و آن‌ها را بهینه کنید مطمئن باشید باعث...
ادامه مطلب

ارزان به جای رایگان

ارزان به جای رایگان
ایده یکی بخر دو تا ببر بسیار کلیشه‌ای شده است. در بازاریابی عصبی ایده‌ای وجود دارد که می‌توانید به جای گزینه رایگان از گزینه‌های بسیار ارزان استفاده کنید تا مشتری متحیر ش...
ادامه مطلب