کسب و کار

پیشرفت در کسب‌و کار

پیشرفت در کسب‌و کار
با حقایق تلخ آشنا شوید در بین نکته‌های ارزشمندی که جیم کالیننز در کتاب از خوب به عالی پیشنهاد می‌کند، نکته‌ای وجود دارد بسیار ارزشمند: با حقایق تلخ آشنا شوید. این نکته در...
ادامه مطلب

با ببرها قدم بردار

با ببرها قدم بردار
  گویی بعضی از افراد در تجارت چوب جادویی دارند، نه فقط به این خاطر که به پول و ثروت زیادی دست می‌یابند ( هرچند که این تنها دلیل خوبی است) بلکه به این دلیل که در هر کاری ت...
ادامه مطلب