معرفی کتاب

مدیریت صبح روز دوشنبه

مدیریت صبح روز دوشنبه
  «مدیریت صبح روز دوشنبه» کتابی کوچک در قالب داستان است که راهنمایی‌ها و تشویق‌های بی‌نظیری را ارائه می‌دهد و به شما کمک می‌کند تا مدیر، کارمند یا فرد بهتری گردید. این کت...
ادامه مطلب

دانستن توانستن است

دانستن توانستن است
چرا با اینکه بسیار می‌آموزیم به دانسته‌هایمان عمل نمی‌کنیم؟ کنت بلانچارد درباره این کتاب می‌گوید: مدتی پیش دیدم کارهایم تاثیر بلندمدت و فراگیر ندارد و در بسیاری از مواردک...
ادامه مطلب

ثروت سریع

ثروت سریع
  سیستم ثروت ‌سریع برای کسانی است که از قبل صاحب کسب‌و‌کاری هستند، برای کسانی که می‌خواهند صاحب کسب‌و کاری بشوند و برای کسانی است که درحال حاضر شغلی دارند، اما به دنبال ا...
ادامه مطلب