دسته‌بندی نشده

راز حقیقی موفقیت

راز حقیقی موفقیت
  کار بزرگ ما این نیست که ببینیم از دور چه کورسویی دیده می شود، کار بزرگ این است که آن‌چه را در نزدیک خود در اختیار داریم مورد استفاده قرار دهیم.   انواع باد‌های مخالف با...
ادامه مطلب