بازاریابی ویروسی

بازاریابی ویروسی
بازاریابی ویروسی (Viral Marketing) به معنای عرضهء تسهیلاتی به طور مجانی و دادن اجازه به افراد برای انتقال آن به دیگران است. مقصود اصلی از بازاریابی ویروسی، پراکندن پیام م...
ادامه مطلب

ویژگی مدیران بهره ور

ویژگی مدیران بهره ور
آیا شما مدیر کارآمد و بهره وری هستید؟ آیا می دانید مدیران بهره ور چه ویژگی هایی دارند؟ در مقاله حاضر به ۲۵ ویژگی مدیران بهره ور که در پی می آید توجه کنید و هر کدام از این...
ادامه مطلب