تاکتیک‌های مذاکره قیمت

تاکتیک‌های مذاکره قیمت
دو نوع مذاکره داریم. مذاکره یک‌دفعه‌ای کوتاه مدت و مذاکره کاری بلند‌مدت. در مذاکره کوتاه مدت سعی کنید بدون توجه به اینکه دوباره این شخص را می‌بینید یا با او کار می‌کنید،...
ادامه مطلب

مدیریت خلاقیت

مدیریت خلاقیت
  اگر در فکر شما خلاقیت یعنی خلق ایده‌های عجیب و نامعقول، فکر درستی دارید، اما فقط یک چهارم آن درست است. برای رسیدن به افکار خلاقانه باید به تفکر باز و آزاد بپردازید، اما...
ادامه مطلب

تحلیل رقابتی

تحلیل رقابتی
در استراتژی نظامی همه تصمیمات بعد از تفکر درباره اقدامات فعلی و احتمالی دشمن اتخاذ می‌شود. گاهی این کار را «واکنش رقابتی» می‌نامند که عامل حیاتی تصمیم‌گیری در بازار رقابت...
ادامه مطلب

هفت ویژگی فروشنگان برتر

هفت ویژگی فروشنگان برتر
  مطالب این مقاله از آموزش‌های حرفه‌ای برایان تریسی گرفته شده است و برای اولین بار تقدیم خوانندگان مجله موفقیت می‌شود. کیفیت تفکر تعیین‌کننده کیفیت زندگی است. ۸۰ درصد موف...
ادامه مطلب