تحلیل رقابتی

تحلیل رقابتی
در استراتژی نظامی همه تصمیمات بعد از تفکر درباره اقدامات فعلی و احتمالی دشمن اتخاذ می‌شود. گاهی این کار را «واکنش رقابتی» می‌نامند که عامل حیاتی تصمیم‌گیری در بازار رقابت...
ادامه مطلب

هفت ویژگی فروشنگان برتر

هفت ویژگی فروشنگان برتر
  مطالب این مقاله از آموزش‌های حرفه‌ای برایان تریسی گرفته شده است و برای اولین بار تقدیم خوانندگان مجله موفقیت می‌شود. کیفیت تفکر تعیین‌کننده کیفیت زندگی است. ۸۰ درصد موف...
ادامه مطلب